BALTIC EXPLORERS -HANKE TUKEE PELIYRITYKSIÄ!

Pelien vienti uusille markkinoille on haastavaa ja tarvitsee usein uutta osaamista, kontakteja sekä sopivan alustan, mikä mahdollistaa myynnin ja uusien sopimusten tekemisen. Baltic Explorers tukee osallistuvien maiden – Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian – peliyritysten tuotteiden lokalisointia, kansainvälistymistä, liiketoiminnan kehittämistä ja myyntimatkoja uusille markkinoille Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Baltic Explorers Game Hub on Keski-Itämeren alueen organisaatioiden verkosto, jonka yhteinen tavoite on tukea peliteollisuuden tiimejä menestykseen Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuosina 2020-2022 verkosto järjestää pelialan tapaamisia, valmistelee ja suorittaa kiihdytysohjelmia ja tarjoaa mentorointitukea vahvan pelikehittäjäklusterin rakentamiseen. Menestyksen avain on tarjota mentorointi-, tuki- ja neuvontapalveluja yrityksille testauksen, uusien markkinoiden lanseerausten ja pelien hienosäätöä varten sijoittajien / kustantajien valmiudelle Aasian tai USA: n suurimmissa B2B-tapahtumissa.

BOOSTING GAMES TO NEW MARKETS!

Baltic Explorers boosting the game industry to explore possibilities in the global markets and succeed in catching a deal.

Baltic Explorers Game Hub is a network of organizations from the Central Baltic Region set up with a common goal of supporting game industry teams for success in South-East Asia and North-America. From 2020 – 2022 the network will organize game industry meetups, prepare and run accelerator programs and provide mentoring support for building a strong cluster of game developers. The key to success is providing mentoring, support and advisory services for the companies to help with testing, soft launches on new markets and fine-tuning of the games for investor/publisher readiness at largest B2B events in Asia or USA.